เริ่มฝากครรภ์เมื่อไหร่

Last updated: 2018-01-22  | 


เริ่มฝากครรภ์เมื่อไหร่

การฝากครรภ์หรือการฝากท้องนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคุณแม่ เมื่อคุณแม่ทราบว่าตั้งครรภ์แน่นอนแล้ว คุณหมอจะแนะนำให้ฝากครรภ์โดยเร็วที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ในการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร ซึ่งเมื่อคุณแม่มีการฝากครรภ์จะต้องมีการตรวจสุขภาพ ตรวจประวัติของคุณแม่คะ หากพบว่ามีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นที่อาจมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์ คุณหมอจะได้ทำการรักษาหรือดูแลอย่างอย่างใกล้ชิด

การตรวจร่างกายของ การฝากครรภ์ ในการตรวจครรภ์ครั้งแรก คุณหมอจะสอบถามประวัติเกี่ยวกับคุณแม่ ครอบครัว โรคประจำตัว การแพ้ยา ประวัติการแท้ง หรือการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ จากนั้นคุณหมอจะตรวจร่างกายและตรวจครรภ์เพื่อตรวจว่ามีโรคที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่
การตรวจปัสสาวะ เพื่อดูว่ามีน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ถ้าตรวจพบในช่วงหลังของครรภ์ร่วมกับมีความดันโลหิตสูง แสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีอาการครรภ์เป็นพิษ

การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จะมีการวัดส่วนสูง ซึ่งเป็นการบอกคร่าวๆ ถึงขนาดเชิงกราน ถ้าคุณแม่ตัวเล็กอาจทำให้คลอดยากได้ ถ้าไม่ได้สัดส่วนกับขนาดของลูก และคุณแม่อาจต้องชั่งน้ำหนักทุกครั้งเมื่อมาฝากครรภ์ เพื่อดูว่าน้ำหนักเพิ่มตามเกณฑ์หรือไม่

การตรวจเลือด เพื่อนำไปตรวจดูความเข้มข้นของเลือด ส่วนประกอบของเลือด กรุ๊ปเลือดโรคเลือดธาลาสซีเมีย เพื่อตรวจว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ และตรวจหาโรคติดเชื้อบางอย่าง เช่น ไวรัสตับอักเสบ หัดเยอรมัน และเอดส์

หลังจากตรวจครรภ์ครั้งแรกแล้ว คุณหมอจะนัดตรวจครรภ์อีกครั้งนระยะ เพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ หรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ ในคุณแม่ และการตรวจในระยะสัปดาห์ท้ายๆ ตรวจดูเพื่อให้แน่ใจว่าศีรษะของทารกลงสู่อุ้งเชิงกรานของแม่แล้ว

 

Powered by MakeWebEasy.com