คนท้องกินเผ็ดได้ไหม

Last updated: 2017-09-19  | 

        คนท้องกินเผ็ดได้ไหมคะ? คุณแม่ตั้งท้องหลายๆ คนจะมี

อาการแพ้ท้องอยากกินของเผ็ดๆ เปรี้ยวๆ หวานๆ เพื่อแก้อาการ

คลื่นใส้ อาเจียน ผะอืดผะอม แต่ก็มีความเชื่อที่ว่ากินเผ็ดมากๆ

เดี๋ยวลูกออกมาไม่มีผมหรือผมไม่ขึ้น จริงๆ แล้วคุณหมอ

จะแนะนำโดยทั่วไปว่าให้คนท้อง สตรีมีครรภ์รับประทานอาหาร

ให้ครบ 5 หมู่ เช่นผัก ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ และให้หลีกเลี่ยง

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด หวานจัด

เค็ม จัด เป็นต้น

       ในช่วงตั้งครรภ์ กระเพาะอาหาร ลำไส้ จะมีการเคลื่อน

ไหวหรือบีบรัดตัวที่ช้าลง เพราะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มี

ระดับสูงในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่ก็จะมีอาการท้องอืด อาหาร

ไม่ย่อย และมีอาการกรดไหลย้อยได้ง่าย มีอาการปวดแสบ

ปวดร้อนบริเวณยอดอก และกระเพาะอาหารได้ และยิ่งมีอาการ

แพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย คุณแม่ก็จะมีอาการมากขึ้น

กว่าเดิม และยังหากกินอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเข้าไปอีก ก็จะทำให้

อาการเป็นหนักกว่าเดิม และเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะ

อาหารอักเสบ เลือดออกได้ง่าย มีอาการปวดท้องมากขึ้นเสี่ยง

ต่อเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

       หากระบบทางเดินอาหารของคุณแม่ผิดปกติ ก็จะส่งผล

เสียต่อทารกในครรภ์ เช่น ทารกมีการเจริญเติบโตช้า แต่ไม่

เกี่ยวกับผมของทารกนะคะ

       ในช่วงไตรมาสแรกๆ ยังมีอาการแพ้ท้องอยู่ ควร

รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย อาหารอ่อน โดยให้กินทีละน้อยๆ

แต่บ่อยมื้อนะคะPowered by MakeWebEasy.com