ฝากท้องตอนไหน?

Last updated: 2017-09-19  | 

        คุณแม่ที่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรรีมมาฝากครรภ์กับคุณหมอ

ทันทีค่ะ เพราะคุณหมอจะตรวจเลือดหาความผิดปกติและคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงต่างๆ ในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอายุมาก

ตั้งแต่ 30-35 ปีขึ้นไป จะมีความภาวะเสี่ยงมากกว่าคุณแม่ที่ยังมี

อายุน้อย เพราะคุณหมอจะต้องตรวจคัดกรองเบาหวาน

ตรวจคัดกรองเรื่องโคโมโซมของทารก และแนะนำการปฏิบัติตน

ในขณะตั้งท้อง

        ในช่วงไตรมาสแรก คุณแม่จะมีอาการแพ้ท้องคุณหมอก็จะให้

ยาแก้แพ้ และยาโฟลิกเพื่อป้องกันไขสมองพิการในทารก และบางคน

มีประวัติการแท้งมาก่อนคุณหมอจะให้ยาป้องกันการแท้งทันที

ที่ตั้งครรภ์ (ห้ามซื้อยากินเองนะคะ) เพื่อความปลอดภัยทั้งคุณแม่

และคุณลูก เมื่อรู้ว่าตั้งท้องควรรีบมาฝากท้องทันทีนะคะ

      

Powered by MakeWebEasy.com